iX3D - videoendoskop s 3D meracím systémom

iX3D je presný videoendoskopický systém na vykonávanie presnej a trojrozmernej kontroly povrchu v ťažko dostupných oblastiach.

Systém ponúka rôzne sondy, čiastočne vybavené stereo kamerou generujúcou 3D dáta. Jednoduché a užívateľsky prívetivé rozhranie je intuitívne a ponúka operátorovi plnú kontrolu. Jednotka monitora môže byť umiestnená nezávisle od sondy, čo uľahčuje čítanie údajov v akomkoľvek prostredí. Podľa potreby je možné implementovať vlastné nápady zákazníka, ako je špecifický dizajn, rôzne doplnkové funkcie alebo integrácia do požadovaného systému.

 

3D meranie

                                                                                       FUNKCIE

                                                                3D meranie

3D meranie

3D meranie

 

 

3D meranie

3D meranie3D meranie